Faddervatten

Tagsjön

Vattenintendent:KSK

Detta är en skogssjö av samma storlek som Äntasjön. Den fisk,som finns,är abborre och gädda. Om du väljer att fiska i Tagsjön,så är den östra sidan lämpligast. Stranden är långgrund och mängden vass är mindre på denna sidan.

Observera,att den sydligaste delen av sjön inte ingår i fisket.

Skållesjön

Vattenintendent: KSK

Detta är en ganska stor skogssjö med inplanterad insjööring.Den innehåller inga andra fiskarter eftersom den varit kraftigt försurad.

Sjön är lättfiskad och är väl lämpad för flugfiske.Det har tagits öring på två kilo på torrfluga. Det går lätt att vada då stränderna och botten till stor del består av berg och sand.

Det sker regelbundet utsättning av fisk,dock ingen stor portionsfisk utan småfisk,som får växa till sig under naturliga former .

MINIMIMÅTT 30cm.

Allt fiske från båt och flytring,mm är förbjuden. Inget fiske får bedrivas i den vik,som ligger längst bort i den sydvästra delen av sjön.

Gemensamma bestämmelser för Skållesjön och Tagsjön:

¤beträd ej tomtmark eller påannat sätt störa boende. ¤ privata bilvägar får ej användas för körning med motorfordon. ¤ högst tre laxartade fiskar får fångas varja dag. ¤ tillåtna fiskemetoder är spinn,fluga och pimpel.Mete är förbjudet