Klubbvatten

Äntasjän

Vattenintendent: Sven Sandgren 0300-74646

Detta är klubbens äldsta vatten.vi har arrenderat sjön sedan1962. Sjön är troligen en av Sveriges först kalkade sjöar. Sjön innehåller idag abborre,gädda,karp(spegel) ,ål samt enstaka öringar och regnbågar.

Det finns ett antal båtar att låna vid sjön.årorna ligger inlåsta i århuset. Nyckel finns att köpa av intendenten,Sven Sandgren. En klubbstuga finns också till alla medlemmars förfogande.Iaktag försiktighet vid eldning i kaminen. Flytvästar finns att läna i århuset. tomtmark får ej beträdas utan lov.Bryggan vid räda huset får ej utnyttjas.

Alla besök skall rapporteras på plats.En brevlåda finns uppsatt på klubbstugan.


Söndre Hålsjön

Vattenintendent: Kjell Johansson,tel:0300-541207

detta är den andra sjön, som klubben arrenderar. Det är en ganska liten skogssjö med enbart inplanterad öring. Den fisk som släpps i,är liten och fär växa till fångstbar storlek i sjön. Det finns således mänga olika storlekar på öringen. MINIMIMÅTT är 35cm.

Tillåtna fångstmetoder är spin,fluga och pimpel. Vid spinnfiske är endast enkelkrok av mindre storlek tillåten. Mete är totalt förbjuden fiskemetod. Sjöns stränder består av bäde myr och skogsmark.Det är ganska djupt ända in till land och botten bestär fär det mesta av dy. Det är därfär inte lämpligt att vada i sjön.

Flytring får användas tills vidare,det är på prov med början är 2004.

Alla besäk skall rapporteras i pärmen som ligge i brevlådan.Detta gäller även om ni ej får någon fisk. Det är tillåtet att ta upp max två fiskar per dygn. Var noga med att skriva in all fisk, dvs.även återutsatt fisk. Med noggrant ifyllda fångstrapporter kan vi få fram statistik som skall ligga till grund för utsättningen av öring.

OBS.Allt fiske är förbjudet under den generella älgjakten!