Båtbokningssystemet för Äntasjön tas bort

KSK slopar nu båtbokningssystemet för Äntasjön. Det finns idag halvdussinet bra båtar vid Äntasjön, vilket ska räcka gott. Det stora behovet är för ungdomsverksamheten som har vuxit kraftigt de senaste åren. Inför de onsdagar som ungdomsverksamheten fiskar i Äntasjön kommer det att skickas ut information om detta via Cardskipper. Dessa onsdagar har ungdomsverksamheten förtur till båtarna. Båtbokning måste dock fortsatt ske för Stensjön, där vi bara har en båt.

Tänk på hur du parkerar vid våra klubbvatten

Efter ett samtal från en markägare sänder vi en påminnelse till alla fiskande eller svampplockande KSK-medlemmar om att tänka på hur ni parkerar. Allemansrätten ger rätt till ett visst nyttjande av naturresurser på annans mark, men tänk på att exempelvis skogsmaskiner och timmerbilar måste kunna passera.