Kungsbacka Sportfiske

Fångstrapport

Klubbrekord / fångstrapport 
Just du kan hjälpa oss att se om våra fiskevatten är välmående genom att fylla i en rapport. I flertalet av våra vatten står detta skrivet som en förutsättning för att få bedriva fiske. Med hjälp av era rapporterade fångster eller bomturer kan vi se hur välmående respektive sjö är.
Är det någon art som blir mer sällsynt i rapporterna kan de ge en indikation på att något inte står rätt till och vi kan behöver vidta åtgärder. Här kan vi också genom statistik se hur olika arters medelvikt förändras i respektive sjö.
Här kan du också rapportera in ev. klubbrekord

Fiskerapporter är en viktig del för att våra fiskevatten skall mår bra!