Kungsbacka Sportfiske

Flugfiske

Med fluga på jakt efter Brunöring
Som flugfiskare och klubbmedlem i Kungsbacka Sportfiskeklubb har du ett fint utbud av klubbsjöar som är väl anpassade för flugfiske. Vi har förnärvarande tre riktigt fina sjöar som vi kontinuerligt förser med öring från vår egen kläck ränna, mer info om kläckrännan hittar du under fliken fiskevård.

Våra öringar är av mycket fin kvalitet och rapporter om öringar tagna på torrfluga med vikt uppåt 2 kg är inte ovanligt i sjöarna, uppskattningsvis är medelvikten på fisken strax under kilot.   

Förutsättningarna till vadning kan variera vid sjöarna, men vid de sjöar som vadning är svårt eller vegetationen är tät kring stränderna tillåts oftast flytring. Du hittar massa matnyttig information om våra klubbsjöar på medlemsidorna och vilka regler som gäller och var.
Vi har även ett tätt samarbete med markägare i regionen och vi jobbar hårt nu för att få till ett nytt vatten för regnbåge.  

Med fluga på jakt efter Havsöring
Med sina två stora tillflöden såsom Kungsbackaån och Rolfsån är Kungsbackafjorden ett hett område som levererar stor havsöring varje säsong. Steniga stränder och långgrunda vikar präglar fjorden utseende. Med detta som utgångspunkt skall vi göra små stopp på heta fiskeplatser runt Onsalahalvön och ute på Kungsbackafjorden. Som medlem i KSK har du tillgång till massa matnyttiga tips på platser och teknik från erfarna flugfiskare. Detta på medlemsidorna.

Ett klipp ur medlemsidorna

Utholmen
Ute vid Gottskär ligger en lite ö vid namnet Utholmen, detta är en
lättillgänglig och välkänd badplats under sommartid där även Havsöringen trivs bra.
perfekta platsen för ett kort fiskepass.
En stor fördel på Utholmen är att det är bra väder skyddat för västanvind.

Position 1
Sundet ett ofta strömsatt parti som kan leverera bra i emellanåt, ett tips är nattfiske sommartid från segelklubbens brygga, som dessutom har lite lätt belysning vilket kan vara praktiskt.

Position 2
Ett område med mycket sten, sand med ofta fin blåstång i kanterna.

Position 3
I viken och klipporna
Här kan du hitta öring på lite större djup efter klipporna, Hela ön är väldigt lättfiskad både med haspel och fluga.

Position 4
En mycket långgrund vik med mer lera än sand som under våren kan vara plats för sandmasken
tips är vada ut till udden.