VÅRA

Fiskevatten

Kungsbacka Sportfiskeklubb startade redan 1955 och har genom åren etablerat sig som en aktiv och stabil klubb med mycket kunskap inom klubben. KSK har dessutom alltid strävat efter att ge sina medlemmar bra förmåner genom att arrendera och i vissa fall vara fadder över ett antal sjöar i Kungsbackas närhet. Dessutom har vi ett samarbete med Kungsbackaåns fiskevårdsområde som gör att du som medlem får fiska i Kungsbackaån! I alla dessa sjöar och vattendrag finns det allt från abborre, sarv och gädda till karp och öring. Som medlem i KSK hittar du fördjupad information om alla dessa sjöar på våran medlemssida, samt info om i vilka sjöar du som medlem kan boka båt helt kostnadsfritt.

Som medlem i KSK får du fiska i följande vatten:
Kungsbackaån
Äntasjön
Söndre Hålsjön
Skållesjön
Stora Hålevatten
Tagsjön (norra halvan)
St.Tåtjärnen
Lilla.Tåtjärnen

Fördjupad information om klubbvatten hittar du på Medlemssidor

Övriga vatten:
I Stensjön har KSK en båt som du som medlem kan låna, men här måste du köpa fiskekort. Även för Lygnern/Sundsjön krävs fiskekort.