Styrelsen 2020

Ordförande

Håkan Wing

Vice ordförande

Micael Karlsson

Sekreterare/Webb

Stefan Falkenberg

Kassör

Olof Ohlsson

Intendent

Urban Vikenborg

Kontakta styrelsen

I högra fältet kan du ta upp frågor som du vill vi i styrelsen skall ta del av.
-Tips på aktiviteter
-Jag vill vara delaktig i klubben
-Motioner
-Fiskevårdsfrågor
-Upplysning om händelser kring våra vatten.
-Något du vill klubben skall sträva mot.
-Mm.mm.

Har du något som rör klubbens ekonomi

-Fakturor
-Postgiro
-Medlemsinbetalningar
-Mm.mm.

Mailas detta till
faktura@kungsfiskarn.se

Ledamöter

Ledamot

Lars-Bruno Johansson

Ledamot

Markus Lundgren

Ledamot

Martin Ågren

Ledamot

Morgan Bengtsson

Suppleant

Tomas Petrusson

Suppleant

Tobias Praetorius

Revisor

Fredrik Toftered

Revisor

Anders Henriksson

Valberedning

Dan-Anders Karlsson

Valberedning

Carlo Borg

Ungdomsråd sammankallande

Ingemar Karlsson

Ungdomsråd

Stefan Falkenberg

Redaktion Sammankallande

Stefan Falkenberg

Redaktion

Markus Lundgren

Kommittéer

Aktivitetskommitté

Sammankallande

Markus Lundgren

Medansvarig

Tomas Petrusson

Medansvarig

Martin Ågren

Fiskevårdskommitté

Sammankallande

Morgan Bengtsson

Medansvarig

Vakant

Medansvarig

Lars-Bruno

Medansvarig

Markus Lundgren

Medansvarig

Kjell Johansson

Medansvarig

Urban Vikenborg

Medansvarig

Carlo Borg

Medansvarig

Johnny Jonsson

Vattenintendenter

Äntasjön

Jonas Jansson

Söndre Hålsjön

Kjell Johansson

stora Hålevatten

Johnny Jonsson