Styrelsen 2024

Ordförande

Håkan Wing

Vice ordförande

Micael Karlsson

Sekreterare/Webb

Stefan Falkenberg

Kassör

Olof Ohlsson

Intendent

Urban Vikenborg

Kontakta styrelsen

Hör gärna av dig med frågor som du vill att vi i styrelsen ska ta del av:
– Tips om aktiviteter
– Om du vill bidra till klubbens verksamhet
– Motioner
– Fiskevårdsfrågor
– Upplysning om händelser kring våra vatten
– Något du vill klubben ska sträva mot

Har du något som rör klubbens ekonomi?

– Fakturor
– Postgiro
– Medlemsinbetalningar

Maila detta till
faktura@kungsfiskarn.se

Ledamöter

Ledamot

Lars-Bruno Johansson

Ledamot

Markus Lundgren

Ledamot

Martin Ågren

Ledamot

Morgan Bengtsson

Suppleant

Jan-Åke Palmqvist

Suppleant

Per Rosander

Revisor

Fredrik Toftered

Revisor

Anders Henriksson

Redaktion Sammankallande

Stefan Falkenberg

Redaktion

Markus Lundgren

Ungdomsråd sammankallande

Stefan FalkenbergJonas Jansson Fors

Ungdomsråd

Valberedning

Dan-Anders Karlsson

Valberedning

Carlo Borg

Kommittéer

Aktivitetskommitté

Sammankallande

Markus Lundgren

Medansvarig

Martin Ågren

Fiskevårdskommitté

Sammankallande

Morgan Bengtsson

Medansvarig

Lars-Bruno Johansson

Medansvarig

Markus Lundgren

Medansvarig

Kjell Johansson

Medansvarig

Urban Vikenborg

Medansvarig

Carlo Borg

Medansvarig

Johnny Jonsson

Vattenintendenter

Äntasjön

Jonas Jansson

Söndre Hålsjön

Johnny Jonsson

stora Hålevatten

Johnny Jonsson