Fiskevårdsnätverket Kungsbacka

Våra Bäckar

Carlos Borg är en av våra medlemmar och initiativtagarna till Fiskvårdsnätverket i Kungsbacka. Syftet är att främja och säkerställa att våra vattendrag i regionen är välmående och en bra lekplats för havsöringen, ett stimulerande arbete som ofta ger ett snabbt resultat med lekande fisk.

Efter vårt första möte i KSK klubblokal var målsättningen att starta och inventera våra vattendrag i kommunen, men snabbt drogs vi in i kampen mot exploateringen av Klovsten och etapp två. Arbetet med detta blev mycket omfattande och tog i runda svängar 1 ½ år av hårt arbete.  Anledningen till att vi engagerade oss så starkt i detta ärende var att förutsättningarna för våra vattendrag skulle kunna försämras markant. Slutresultatet blev att Viavest får tre år på sig att påvisa att de kommer att klara det uppsatta gränsvärdet för de nedströms liggande havsöringsförande bäckarna, Stockabäcken och Stockaån.  

Vi är idag ca 75st medlemmar i nätverket och alla är vi ambassadörer för just våra vattendrag i regionen. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för vår så kära havsöring, detta genom att bygga upp nya lekplatser och skydda dessa mot yttre påverkan. Ju fler ögon som synar våra vattendrag och rapporterar ev. hot ju bättre förutsättningar för lyckad återväxt.
Ja gemensamt drar vi ju vårt strå till stacken i arbetet med att bevara våra vattendrag, detta för framtiden och inte minst för vårt ungdomsgäng i KSK som skall ha fina bäckar att spana efter öring i.

Vill du vara en del av detta arbete så tveka inte utan kontakta Carlos

Med vänlig hälsning Carlo Borg Fiskevårdnätverket i Kungsbacka kommun.

KSK Ungdom på öring span

Namn: Carlos Borg 
Mail: borg_carlo@hotmail.com
Mobil: 0707428168