Paternoster Cup

Hårt Väder

Begränsat tävlingsområde vid blåsigt väder

Fiske får endast bedrivas inom följande område:

Gräns i väster:

 

  • Den på sjökortet markerade innersta farleden som går från Åstol – Rönnäng – Skärhamn – Kyrkesund – Mollösund – Kråksunds gap – insidan Härmanö – Gullholmen – väster om Islandsberg – insidan Gåsö – väster om Lysekil – på insidan ön med fyren Stångholmen – insidan Stora Kornö – insidan Bohus Malmön upp till Kungshamn.

 

  • Fiske får bedrivas i farleden samt på östsidan av öar i direkt anslutning till farleden, dock maximalt 0.5 nm från farledslinjen på sjökortet.

 

Gräns i söder: Latituden vid Åstol’s sydspets

 

Gräns i norr: Latituden vid vägbron Kungshamn – Smögen

 

Gräns i öster: Ingen

 

Transport får naturligtvis ske utanför begränsningsområdet

 

Ovanstående begränsning möjliggör fiske i samtliga fjordsystem öster om Kyrkesund – Mollösund – Gullholmen – Lysekil – Kungshamn.

 

Alltså även hela Gullmarn, även om grov sjö kan bildas även där.

 

Respektera gällande fiskeförbud som råder i vissa områden!!

 

 

Definitivt beslut om begränsning och vid vilken vindstyrka tas först på lördag morgon!

 

Tävlingsledning

Dan Källman                                      0705 – 98 93 22

Urban Snare                                       0705 – 51 14 95

Christian Bergqvist                            0705 – 72 60 48

 

Eftersom vi också troligen deltar i tävlingen så kanske vi inte alltid hinner svara, lämna i så fall ett meddelande på mobilsvar.

 

 

Journummer till SSRS (Sjöräddningssällskapets) stationer i närområdet:

Stenungsund:                  0709 – 71 39 77

Käringön:                          0705 – 80 81 46

Smögen:                           0705 – 80 85 87