Paternoster cup

Ideal-längder

  • Maximalt 10 av arterna får registreras in! Teamet väljer själv vilka arter!
  • Tillåtet att fritt byta ut arter registrerad på lördagen. De 10 med bäst poäng efter två dagar räknas.
  • Maxpoängen för en fisk är 150 poäng

         Godkända arter i PNC – SM Hav 2023

         Förteckningen nedan är en bruttolista som innehåller de arter som räknas i tävlingen. Endast de arter som är upptagna i förteckningen nedan             räknas i PNC.  Av dessa arter räknas de 10 med högst poäng!

Artnamn

Ideal-längd

Artnamn

Ideal-längd

 

Berggylta

    44 cm

Lubb

    95 cm

Bleka

    75 cm

Långa

  115 cm

Blågylta

    35 cm

Makrill

    47 cm

Brunsnultra

    27 cm

Rödspotta

    47 cm

Fenknot

    40 cm

Rötsimpa

    30 cm

Glyskolja

    28 cm

Sandskädda

    34 cm

Gråsej

    85 cm

Sill

    31 cm

Havskatt

    75 cm

Skrubbskädda

    43 cm

Havsöring

    80 cm

Skäggtorsk

    28 cm

Horngädda

    80 cm

Torsk

  110 cm

Knot

    35 cm

Vitling

    43 cm

Kungsfisk, m

    31 cm

  

Minimimått i PNC 2023

Art

Längd

Art

Längd

     

Torsk & Havskatt

50 cm

Gråsej

45 cm

     

Bleka & Havsöring

45 cm

Plattfisk

25 cm

     

Berg- & Blågylta

25 cm