Paternoster cup

Ideal-längder

  • Maximalt 10 av arterna får registreras in! Teamet väljer själv vilka arter!
  • Tillåtet att fritt byta ut arter registrerad på lördagen. De 10 med bäst poäng efter två dagar räknas.
  • Maxpoängen för en fisk är 150 poäng

         Godkända arter i PNC – SM Hav 2024

 Förteckningen nedan är en bruttolista som innehåller de arter som räknas i tävlingen. Endast de arter som är upptagna i förteckningen nedan räknas i PNC.  Av dessa arter räknas de 10 med högst poäng!

1Berggylta40cm13Lubb95cm 
2Bleka75cm14Långa 115cm 
3Blågylta 30cm15Makrill45cm 
4Brunsnultra 27cm16Rödspotta28cm 
5Fenknot 35cm17Rötsimpa25cm 
6Glyskolja 28cm18Sandskädda 23cm 
7Gråsej85cm19Sill30cm 
8Havskatt 60cm20Skrubbskädda40cm 
9Havsöring 60cm21Skäggtorsk 28cm 
10Horngädda60cm22Torsk 110cm 
11Knot 30cm23Vitling 40cm 
12Kungsfisk,Mindre 31cm24Paddtorsk25cm 
        
 Minimimitt i cm for Pater Noster Cup och SM Havsfiske 2024 
        
1Torsk/Havskatt 50cm4Gråsej45cm
2Bleka/Havsöring 45cm5Skrubba/Rödspotta25cm
3Berg/Blågylta 25cm6Sandskädda 20cm