Paternoster cup

Ideal-längder

  • Maximalt 10 av arterna får registreras in! Teamet väljer själv vilka arter!
  • Tillåtet att fritt byta ut arter registrerad på lördagen. De 10 med bäst poäng efter två dagar räknas.
  • Maxpoängen för en fisk är 150 poäng

         Godkända arter i PNC – SM Hav 2024

 Förteckningen nedan är en bruttolista som innehåller de arter som räknas i tävlingen. Endast de arter som är upptagna i förteckningen nedan räknas i PNC.  Av dessa arter räknas de 10 med högst poäng!

1Berggylta40cm12Lubb95cm 
2Bleka75cm13Långa 115cm 
3Blågylta 30cm14Makrill45cm 
4Brunsnultra 27cm15Rödspotta28cm 
5Fenknot 35cm16Rötsimpa25cm 
6Glyskolja 28cm17Sandskädda 23cm 
7Havskatt 60cm18Skrubbskädda40cm 
8Havsöring 60cm19Skäggtorsk 28cm 
9Horngädda60cm20Torsk 110cm 
10Knot 30cm21Vitling 40cm 
11Kungsfisk,Mindre 31cm22Paddtorsk25cm 
        
 Minimimitt i cm for Pater Noster Cup och SM Havsfiske 2024 
        
1Torsk/Havskatt 50cm4Gråsej45cm
2Bleka/Havsöring 45cm5Skrubba/Rödspotta25cm
3Berg/Blågylta 25cm6Sandskädda 23cm