Paternoster Cup

Mät Fisken

Pater Noster Cup och SM Hav använder numera ideal-längd i stället för vikt. Fångad fisk ska registreras löpande under tävlingen och det är inte längre någon formell allmän invägning efter tävlingstid, med undantag av fiskar över 100 cm samt potentiella rekordfiskar.

          Här är reglerna samt några tips på hur ni säkerställer att inga foton blir underkända.

 • Säkra mätbrädan i båten med en tamp, förlorad mätbräda omöjliggör fortsatt fotografering den dagen och kostar teamet 500 kr. (Tävlingsledningen har ingen i hamn som kan bistå med ny bräda.)

 

 • Se till att ha tillräckligt med batteri i telefonen.

 

 • Se till att kameralinserna på mobilen är rena.

 

 • Håll kollen på minimått, bara arter på listan, krokade framför gällocket.

 

 • Ett TYDLIGT FOTO med hög upplösning tas på fisken liggande på den utdelade mätbrädan

           Med stängd mun mot 0 cm. Endast av arrangören utdelad mätbräda godkänns.

 • Håll fisken på plats med så få fingrar som möjligt så att arten kan bestämmas.

 

 • Längden på fisken ska tydligt kunna avläsas på mätbrädan.

 

 • Längden avrundas alltid neråt; 47,8cm blir alltså 47cm.

 

 • Båtbrickans nummer ska tydligt synas på fotot.

 

 • Suddiga, tvivelaktiga foton kan komma att diskvalificeras.

 

 • Fiskar längre än 100 cm vägs i land.

 

 

          Samtliga foton ska skickas till Dan Källman på SMS, telnr 0705-98 93 22.

 • Spara alltid fotot i mobilen, ni kan vänta med att skicka tills ni är iland (ifall täckning saknas till havs). Det kan även behöva kontrolleras i efterhand.
 • Spara sms-et som ”kvitto” att ni skickat det.
 • Skicka in fotot från den mobil ni tagit fotot med, på så vis bibehålls hög upplösning.
 • Använd med fördel samma mobil för alla anmälningar teamet gör, det blir lättare att hålla redan på för oss arrangörer.

 

          FOTON SKA SKICKAS IN SENAST 17.30 PÅ LÖRDAG OCH 15.30 PÅ SÖNDAG