Nyhetsbrev feb.

Nyhetsbrev Februari 2020

Vi saknar några inbetalning till Kungsbacka Sportfiskeklubb, Vi hoppas givetvis att du vill fortsätta som medlem och ta del av våra aktiviteter och ha möjligheter till fint fiske i våra klubbsjöar.

Mycket händer just nu i klubben och vårens program är satt både i form av aktiviteter och fiskevård. Ett fint tillfälle att få ta del av klubbens händelser är att komma på årsmötet

Betala medlemsavgiften.
Vår ambition är att våra medlemmar skall använda Cardskipper i första hand för inbetalning av medlemsavgiften, får du inte detta att fungera går det självklart att betala på traditionellt sätt.
Men bästa är att kontakta medlemsansvarig stefan@kungsfiskarn.se för lite guidning och tips. Stefan Kontaktas även vid avslutande av medlemskap.

Onsdag 25/3 Årsmöte
Årsmötet är årets viktigaste möte där du som klubbmedlem har möjlighet att framföra dina synpunkter och åsikter. Som vanligt bjuder klubben på landgång, kaffe och dricka, och i samband med det hålls prisutdelningen för klubbtävlingarna 2019.
Tid & plats: Ängsgatan 24 (på gaveln, i källaren), kl. 19.

Första aktiviteten 2020KM Hav – Öresund 26/4
Vi åker som vanligt med Vandia från Helsingborg. En fantastiskt kul klubbaktivitet som brukar dra många medlemmar, 2019 års KM vanns av Lars-Bruno före Alexander Norin. Melker Durell vann juniorklassen där deltagarantalet växer stadigt. 

Mer praktisk information hittar du på Cardskipper och vår webb.

Kungsfiskarna Digitalt
Vi kommer framledes att presentera vår medlemstidning digitalt. Detta sker 
via klubbens nyhetsbrev som kommer ut månadsvis på Cardskipper.Här presenteras kommittéernas arbeten, händelser i klubben och självklart
fångstrapporten, Kungsfiskarn/nyhetsbrev går att få vi mail om man önskar.
Kontakta Stefan@kungsfiskarn.se 

Om du saknar möjlighet att betala enligt ovan kan du avvända vårat plusgiro
              Kungsbacka Sportfiskeklubbs plusgiro   41 47 63 – 3  

Vid Inbetalning via plusgiro är det viktigt att ange:
Namn ………………………………………………
Adress …………………………………………….
Mobil nr: ………………………………………….