Nytt klubbvatten med öring – Stora Hålevatten!

Styrelsen har gjort klart med ett nytt öringvatten för klubbens medlemmar. Sjön heter Stora Hålevatten och ligger vid nordöstra änden av Skållesjön. Du kommer till sjön på samma sätt som till Skållesjön, via Hällingsjövägen. Lämplig parkering är den lilla vändplatsen i slutet av vägen vid Skållesjöns nordöstra hörn. Se karta på Eniro.se eller i vår årsbok. Du får behålla max två öringar per dag och minimimåttet är 35 cm. Mete är förbjudet. Kontakta Markus Lundgren på 0708-53 63 22 vid övriga frågor.