Paternoster Cup

Tävlingsregler

 • Båtar i storlek mellan 4,5–12 meter får delta.
 • Alla ombordvarande i båten är deltagare i ett 2- eller 3-mannateam och skall betala startavgift.
 • Junior (max 16år) som får fiska grats i båten, utöver 2- eller 3-manna teamet (givet att båten är stor nog)
 • Varje ombordvarande skall ha minst 3,5 meter reling. Exempel: Båtens längd är 590 cm och bredd 220 cm = 2 x 590 + 220 = 1400/350 = 4 (dvs, max 4 personer i denna båt)
 • Samtliga deltagande båtar skall av säkerhetsskäl vara utrustade med mobiltelefon eller VHF, samt nödbloss eller nödraket.
 • Flyt- eller överlevnadsoverall alternativt flytväst för samtliga ombordvarande skall finnas. ANVÄND DEN! Ankare med minst 50 meter lina skall också finnas ombord.
 • Fiske skall ske med spö (minst 5 fot) och lina på ett sportfiskemässigt sätt. Det är tillåtet att trollingfiska (ej ränn-dörja), meta, flugfiska, pilka och kasta. Det är tillåtet att använda 1 extraspö under fisket per team.
 • Varje team får poäng för MAX 10 registrerade arter under tävlingen.
 • Det är från 2022 IDEAL-LÄNGD som räknas och inte vikt.
 • All fisk ska fotograferas mot den utdelade mätbrädan. Teamets startnummer MÅSTE synas tillsammans med fisken. Ha med båtbrickan i fotot.
 • Det finns en ”bruttolista” med Ideallängder. Endast de arter som finns med på denna lista kan räknas i tävlingen. Det är tillåtet att fritt byta ut arter från lördag till söndag. De 10 arterna med högst poäng får räknas med.
 • Båtbricka (1 st/team) hämtas vid det obligatoriska skepparmötet lördag 07:15 och söndag 07:40.
 • Tävlingstid lördag: kl. 07:30–16:30.
 • Tävlingstid söndag: kl. 08:00–14:30. Fri start efter skepparmötet.
 • Läs även noga igenom vårt informationsblad om säkerhet och miljö. Sjösäkerhet är alltid prioriterat. Ta även del av Länsstyrelsens Fiskeregler för Havet, inklusive de fredningsområden som finns. Denna finns att ladda ner från länsstyrelsen. Fiskeregler i havet i Västra Götalands län (lansstyrelsen.se)
 • Deltagaravgiften för Pater Noster Cup och SM är 1050 kr för 3-mannateam och 700 kr för 2-mannateam. För junior t.o.m. 18 år ½ avgift 150 kr
 • För de team som tänker deltaga i SM skall samtliga deltagare i teamet vara individuella medlemmar i Sportfiskarna!

          Läs mer om medlemskap här: https://www.sportfiskarna.se/Medlem

 • Anmäl helst innan 14 maj 2023. De team som anmäler sig före detta datum deltar i en utlottning av ett fint pris! (Det GÅR givetvis att anmäla sig även efter detta datum, även på plats! Vi avvisar inte sena anmälningar!)
 • Anmälan och betalning av startavgiften sker via Cardskipper till Kungsbacka SK. Följ instruktionerna under fliken SM Havsfiske Anmälan.