Klubbvatten

Äntasjön

Vattenintendent: Jonas Jansson Fors, 070-945 81 08

Detta är klubbens äldsta vatten. Vi har arrenderat Äntasjön sedan 1962. Äntasjön är troligen en av Sveriges tidigast kalkade sjöar. Klubben började kalka den redan 1966.  Sjön innehåller idag abborre, gädda, spegelkarp, gräskarp, sarv och eventuellt någon ål (fredad). Karp och ål måste omedelbart återutsättas om de fångas.

Det finns ett antal båtar att låna vid sjön. Årorna ligger inlåsta i en årbod. Koden till denna årbod kan fås genom att kontakta någon i styrelsen eller vattenintendenten. En klubbstuga finns också till alla medlemmars förfogande. Iakttag försiktighet vid eldning i kaminen.

Alla besök ska rapporteras på plats. En brevlåda finns uppsatt på klubbstugan. I lådan finns rapportblanketter och en penna. Flytvästar bör användas vid båtfiske. Tomtmark får inte beträdas utan lov. Bryggan vid röda huset får ej utnyttjas.

Markägarna (Bådagården) äger rätt att fiska i sjön. Vid misstänkt tjuvfiske, kontakta i första hand vattenintendenten.

Äntasjön är ganska lätt att gå runt. Det finns stigar runt hela sjön och man kan också vada på vissa platser, lämpligen vid någon av uddarna. På första udden medurs från båtarna sett finns en eldstad uppbyggd.

Regler för karpfiske i Äntasjön
– max ett fiskepass/kalendervecka som får vara max 48 h, d.v.s. två nätter.
– mellan två fiskepass krävs minst 24 h uppehåll, d.v.s. fiskar man fredag till söndag vecka 1 kan man först fiska igen påföljande tisdag vecka 2 igen.
– tomtmark får inte beträdas utan lov.