Klubbvatten

Äntasjön

Detta är klubbens äldsta vatten. Vi har arrenderat Äntasjön sedan 1962. Änta­sjön är troligen en av Sveriges tidigast kalkade sjöar. Klubben började kalka den redan 1966.  Sjön innehåller idag abborre, gädda, karp (spegel), sarv och eventuellt någon ål (fredad). På senare tid har inga utsättningar av laxartade fiskar gjorts p.g.a. risken för att få fisk med laxparasiten Gyrodactylus salaris. Äntasjön ligger i samma vattensystem som Rolfsån, där laxparasiten dock upptäcktes 2015. Karp och ål måste omedelbart återutsättas om de fångas!

Det finns ett antal båtar att låna vid sjön. Årorna ligger inlåsta i en årbod. Koden till denna årbod kan fås genom att kontakta någon i styrelsen, alternativt genom att registrera sig med för- och efternamn på klubbens forum, som hittas via hemsidan. En klubbstuga finns också till alla medlemmars förfogande. Iakttag försiktighet vid eldning i kaminen.

Alla besök skall rapporteras på plats. En brevlåda finns uppsatt på klubbstugan. I lådan finns rapportblanketter och en penna. Flytvästar bör användas vid båtfiske. Vid isfiske skall isdubbar bäras. Tomtmark får inte beträdas utan lov. Bryggan vid röda huset får ej utnyttjas.

Markägarna (Bådagården) äger rätt att fiska i sjön. Vid misstänkt tjuvfiske, kontakta i första hand vattenintendenten. Medtag alltid ditt medlemskort. Som medlem har du rätt att be andra fiskare vid sjön att legitimera sig.

Äntasjön är ganska lätt att gå runt. Det finns stigar runt hela sjön och man kan också vada på vissa platser, lämpligen vid någon av uddarna. På första udden medurs från båtarna sett finns en eldstad uppbyggd. Som sportfiskare är det givetvis en hederssak att inte lämna kvar skräp i någon form: kasserad lina, plastpåsar eller annat.

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS ATT NI REGISTRERAR ERT BESÖK HÄR PÅ FÅNGSTRAPPORT SAMT EV. FÅNGST, ALLT FÖR ATT KUNNA FÅ LITE STATISTIK OCH SE SJÖNS VÄLMÅENDE.