Klubbvatten

Skräppekärr

Sjön är ny för klubben och arbeten utförs med utsättning av yngel mm.

Vattenintendent: Peter Mentzer, 073-159 88 38

Detta är en liten skogstjärn där endast flugfiske är tillåtet, förutom vid aktiviteter för KSK:s ungdomssektion. På vintern är även pimpelfiske tillåtet. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet.

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm.