Klubbvatten

Stora Tåtjärnen

Sjön är ny för klubben och just nu utförs arbeten vid sjön i form av utsättning av yngel samt iordningställande av lekområde. 

Vattenintendent: Urban Vikenborg, 073-708 73 49

Denna sjö ligger längs med Hällingsjövägen. Endast flugfiske är tillåtet i Stora Tåtjärn, utöver pimpelfiske från is. Mete och spinnfiske är alltså förbjudet. Flytring får ej användas i Stora Tåtjärn på grund av den begränsade ytan. Däremot kommer det att finnas båtar till medlemmarnas förfogande som bokas via hemsidan. 

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm. Eftersom beståndet är under uppbyggnad rekommenderas återutsättning.