Klubbvatten

Stora Tåtjärnen

Sjön är ny för klubben och just nu utförs arbeten vid sjön i form av utsättning av yngel samt iordningställande av lekområde. 

Vattenintendent: Urban Vikenborg, 073-708 73 49

Dessa sjöar ligger längs med Hällingsjövägen. Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Mete är förbjudet. Flytring får användas. I Stora Tåtjärn kommer det att finnas 3–4 båtar till medlemmarnas förfogande.

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm.