Klubbvatten

Lilla Tåtjärnen

Vattenintendent: Urban Vikenborg, 073-708 73 49

Denna sjö ligger längs med Hällingsjövägen. Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Mete är förbjudet. Flytring får användas.

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm.