Klubbvatten

Skållesjön

Fritt fiske för medlemmar
Detta är en ganska stor skogssjö där det också säljs fiskekort. Sjön har ett bestånd självreproducerande öring. Kungsbacka Sportfiskeklubb har vid flera tillfällen utfört biotopvård i sjöns bäckar för att förbättra lekmöjligheterna för öringen. KSK har även utfört kläckningsprojekt i sjöns bäckar. Skållesjön innehåller inga andra fiskarter eftersom den har varit kraftigt försurad. Minimimått på öringen är 35 cm.

Sjön är lättfiskad och är väl lämpad för flugfiske. Fisken är ganska vakvillig och det har tagits öring på över två kilo på torrfluga i sjön. Det går lätt att vada då stränderna och botten till stor del består av berg och sand.

Allt fiske från båt och flytring är förbjudet. Observera att inget fiske får be­drivas i den vik som ligger längst bort i den sydvästra delen av sjön, se karta.

Det är lätt att ta sig till sjön antingen via Rigortorpet eller via Hällingsjövägen. Från Hällingsjövägen kan man ta sig nästan ända ner till sjön med bil. Observera dock, att vägsträckan från Hällingsjövägen och ned till sjön är enskild väg, vilket innebär att klubbens märke ska vara anbringat på bilens bakruta.

Vattenintendent: Kungsbacka Sportfiskeklubb

Gemensamma fiskebestämmelser för Tagsjön, Skållesjön och Stora Hålevatten:
Alla bestämmelser gäller vid laga ansvar och tillsägelser från tillsyningsman äger samma giltighet som bestämmelserna, liksom anslag vid sjöarna.

  • den fiskande får ej beträda tomtmark eller på annat sätt störa boende.
  • privata bilvägar får ej användas för körning med motorfordon.
  • högst två laxfiskar får fångas varje dag.
  • minimimått för laxfisk är 35 cm.
  • tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Mete är förbjudet.

 

Det är viktigt för oss att ni registrerar ert besök här på fångstrapport samt ev. fångst, allt för att kunna få lite statistik och se sjöns välmående.