Havsöring

Finnasand

Lättillgänglig fiskeplats med bra parkering
Viken har till stor del Lerbotten och på våren går fisken grunt här.
Det är även inslag av större stenblock en bit ut på det lite djupare.
Kan ibland vara svårfiskat då det växer mycket vegetation som kommer upp på ytan.
Bra plats för flytringsfiske eller båt.